S A F I C O N 

Safety in Food Industry Consulting

Poradenství v  oblasti kvality a bezpečnosti potravin
O NÁS KONTAKT


SLUŽBY:

       »  Zavedení systémů HACCP a z
pracování dokumentace

       »  Poradenství při implementaci norem kvality IFS, BRC, ISO 22000, ISO 9001

       »  
Příprava na certifikační a recertifikační audity dle norem kvality

       »  Externí management kvality

       »  Interní audity

       »  
Zajištění a zprostředkování příslušných školení